Контракти-аудит

Медіація

Медіація як спосіб вирішення конфлікту. Етапи медіації

I. Підготовчий етап (координація медіації)

 1. 1. Якщо вам порекомендували медіацію як спосіб вирішення конфлікту або суперечки. Дізнайтеся що таке медіація
 2. 2. Зверніться до нас із запитом про проведення медіації
 3. 3. Після погодження з іншою стороною конфлікту про можливість поговорити з нею щодо медіації, надайте їй наші контактні дані, і ми зв’яжемося з нею, пояснимо суть медіації, проаналізуємо разом, чи є медіація оптимальним засобом вирішення конфлікту, та з’ясуємо наміри іншої сторони щодо участі у процесі медіації
 4. 4. Після того, як сторони погодяться на проведення медіації, вирішуються питання підписання договору про проведення медіації, фінансові питання; визначається кандидатура медіатора
 5. 5. Після погодження кандидатури медіатора, сторонам необхідно домовитися про місце, день і час проведення медіації, а також підписати угоду про медіацію та оплатити послуги
 6. 6. Сторонам необхідно надати медіатору коротку письмову довідку щодо конфлікту, виклавши обставини, які вони вважатимуть за необхідне згадати. Для з’ясування обставин суперечки та зацікавленності сторін медіатор може призначити телефонну розмову, або попередню зустріч з кожною зі сторін окремо
 7. 7. У погоджений день і час сторонам необхідно з’явитися на медіацію, або заздалегідь попередити про зміну обставин, якщо таке сталося

II. Проведення медіації

III. Післямедіаційний супровід

 1. Після проведення медіації можливе звернення представника нашої компанії з приводу відновлення процесу медіації (у разі її призупинення), або з метою збору інформації щодо того, чи виконані домовленості (така інформація надається сторонами добровільно)

Процес медіації може бути припинено за наступних обставин

  • – підписання сторонами мирової угоди
  • – письмове повідомлення однієї, або декількох сторін про рішення припинити процес
  • – завершення процесу
  • – завершення терміну, відведеного для розгляду справи шляхом медіації (окрім якщо термін було продовжено за взаємною згодою всіх учасників процесу)
  • – порушення умов договору про проведення медіації, у т.ч. в частині фінансових зобов’язань
  • – сторони не домовились щодо кандидатури медіатора
це спосіб врегулювання конфліктів за сприянням медіатора на основі добровільної згоди сторін з метою досягнення ними взаємоприйнятного рішення.
У 2006 році Міжнародна фінансова корпорація (МФК) провела всебічне дослідження у сфері розв’язання господарських конфліктів підприємствами в Україні. МФК провела це дослідження з метою з’ясувати, яким чином підприємства України долають конфлікти, які ресурси вони витрачають у випадку виникнення конфлікту, наскільки ефективними є наявні методи розв’язання конфліктів та чи задоволені ними підприємці, які потреби та пріоритети мають підприємства при розв’язанні конфліктів, а також чи є попит на альтернативні методи їх врегулювання

(англ. mediation – посередництво) Це вид альтернативного врегулювання суперечок, метод вирішення конфліктів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам налагодити процес комунікації та проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби всіх учасників конфлікту.

На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі — медіатор не приймає рішення за них.

У даний час медіація активно використовується в країнах Європи, США та в Австралії. Медіація змогла прокласти собі шлях в змагальній системі США, в яку вона почала впроваджуватися в 80-90х рр. На даний момент близько 80-90% конфліктів у США вирішується за допомогою примирних процедур. Тепер настала і наша черга