Індексація доходів 2016

індексація доходів 2016Як відомо, з першого січня 2016 року змінився поріг для проведення індексації доходів населення

Відтепер такий поріг становить 103% (раніше – 101%). Відповідні зміни внесено Законом від 24.12.2015 р. №911-VІІІ до статті 4 Закону «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. №1282-XII*

* Витяг зі статті 4 Закону «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. №1282-XII:

Стаття 4. Підстави для проведення індексації
Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка.
(Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом №911-VIII від 24.12.2015)

З першого грудня 2015 р. діють також оновлені правила індексації грошових доходів населення, внесені постановою КМУ від 09.12.2015 р. №1013 до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженому постановою КМУ від 17.07.2003 р. №1078

На що слід звернути увагу?

Коли потрібно проводити індексацію доходів

Маємо 4 випадки, за яких потрібно проводити індексацію грошових доходів з наступного місяця, після місяця, в якому були підвищені посадові оклади:

 1. Приймаємо нового працівника. Наприклад, працівник влаштувався на роботу у січні 2016 року, а востаннє посадовий оклад підвищувався у вересні 2015 року
 2. Жінка виходить з декрету після відпустки по догляду за дитиною
 3. Відбувається переведення на іншу роботу/інше підприємство
 4. Підвищуються посадові оклади чи тарифні ставки

Величину приросту ІСЦ (так званий коефіцієнт індексації) обчислюють наростаючим підсумком на основі щомісячних ІСЦ, які публікуються Держстатом України, до перевищення встановленого порогу індексації. До 01.01.2016 р діяв поріг індексації 101%

Як зазначають в Мінсоцполітики, підвищення доходу в зв’язку з індексацією здійснюється з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано ІСЦ (п. 11 Порядку № 1078). Офіційне опублікування індексу інфляції відбувається до 10 числа місяця, наступного за звітним. Це означає, що зарплату індексують з урахуванням чергового перевищення порога індексації через місяць після такого перевищення

Приклади проведення індексації доходів у разі їх підвищення

Приклади проведення індексації грошових доходів громадян у разі їх підвищення наведено у додатку 4 до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженому постановою КМУ від 17.07.2003 р. №1078

Приклад 1

Заробітна плата працівника з урахуванням індексації у грудні 2015 р. становить 1994,7 гривні, з них:

 • 1500 гривень – посадовий оклад
 • 494,7 гривні – індексація, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 35,9 відсотка, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1378 гривень (1378 х 35,9 : 100 = 494,7)

При цьому у грудні 2015 р. відбувається підвищення посадового окладу працівника на 500 гривень

Посадовий оклад працівника після підвищення становить 2000 гривень (1500 + 500)

У зв’язку з тим, що розмір підвищення посадового окладу у грудні (500 гривень) перевищив суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (494,7 гривні), сума індексації у місяці підвищення не нараховується

Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з січня 2016 року

Приклад 2

Після підвищення заробітної плати у грудні 2015 р. наступне підвищення відбувається у травні 2016 року

Величина приросту індексу споживчих цін, розрахована з січня 2016 р., у травні 2016 р. становить 5 відотків

Посадовий оклад працівника до підвищення становить 2000 гривень. Крім того, у травні працівник отримує індексацію 72,5 гривні, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 5 відсотків, виходячи з умовного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у травні – 1450 гривень (1450 х 5 : 100 = 72,5)

Також працівник отримує премію у розмірі 20 відсотків посадового окладу, яка становить 400 гривень (2000 х 20 : 100)

Усього заробітна плата до підвищення становить 2400 гривень (2000 + 400), а з урахуванням індексації – 2472,5 гривні (2000 + 72,5 + 400)

Посадовий оклад підвищується на 100 гривень і становить 2100 гривень (2000 + 100), відповідно зростає розмір премії, який становить 420 гривень (2100 х 20 : 100)

У зв’язку з підвищенням посадового окладу під час порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації повинні враховуватися всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру виплати

З урахуванням суми підвищення посадового окладу та розміру премії заробітна плата після підвищення становить 2520 гривень (2100 + 420)

Отже, сума підвищення заробітної плати у травні становить 120 гривень (2520-2400)

У зв’язку з тим, що сума підвищення заробітної плати у травні (120 гривень) перевищує суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (72,5 гривні), у травні 2016 р. сума індексації не нараховується

Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком з червня 2016 року

Приклад 3

Підвищення посадового окладу відбулося у грудні 2015 року

Заробітна плата працівника у грудні 2015 р. становить 2400 гривень, з них:

 • 2000 гривень – посадовий оклад
 • 400 гривень (20 відсотків посадового окладу (2000 х 20 : 100) – премія

Наступне підвищення посадового окладу передбачається здійснити у грудні 2016 року

Для проведення індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком із січня 2016 року

При цьому у вересні 2016 р. індекс споживчих цін перевищує 10 відсотків і становить 10,5 відсотка

Абзацом одинадцятим пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення передбачено, що у разі, коли індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим підсумком, перевищив 10 відсотків, Кабінет Міністрів України приймає рішення про підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, органам державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів з урахуванням суми індексації, яка складається на момент підвищення

Враховуючи, що індекс споживчих цін у вересні 2016 р. перевищив 10 відсотків, здійснюється підвищення заробітної плати з урахуванням надбавок, доплат та премій з тим, щоб підвищення заробітної плати перевищило суму індексації, що склалась на момент підвищення

Штрафні санкції

Якщо ви не провели індексацію, по-перше, на керівника накладається штраф у розмірі 510 грн (адміністративна відповідальність), по-друге, за порушення законодавства про працю статтею 265 Кодексу законів про працю передбачені суттєві штрафні санкції

Зокрема, юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

 • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
 • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення
 • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у ДЕСЯТИКРАТНОМУ розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, ЗА КОЖНОГО ПРАЦІВНИКА, щодо якого скоєно порушення
 • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
 • порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі мінімальної заробітної плати

Порядок накладення штрафів

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення затверджений постановою Кабінету Міністрів від 17.07.2013 р. №509 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 03.02.2016 р. №55)

Згідно з пунктом 2 цього Порядку штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками

Штрафи можуть бути накладені на підставі:

 • рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації
 • акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу

Уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу

Таким чином, у найгіршому варіанті штраф може складати 10 МІНІМАЛЬНИХ ЗАРПЛАТ, встановлених законом на момент виявлення порушення, ЗА КОЖНОГО (!) ПРАЦІВНИКА, щодо якого скоєно порушення. Уявляєте, 1378 грн х 10 = 13 780 грн за кожного працівника!

І ще один момент. Якщо ви не розрахуєтеся з працівником при звільненні, він має підставу звернутися до суду. І до того періоду, поки ви не погасите усю заборгованість, працівник має право вимагати середню заробітну плату

Руслан Ребізант

Інформація по темі