Санкції за неналежне оформлення трудових відносин

неналежне оформлення трудових відносинЗгідно із Законом України № 77-VIII від 28.12.2014 були внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України стосовно відповідальності за порушення законодавства про працю. Відповідно до цього Закону Кодекс законів про працю України разом з Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, іншими законодавчими актами та прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами складає законодавство про соціальне страхування

До адміністративної відповідальності посадових осіб юридичної особи (стаття 41 Кодексу законів про адміністративні правопорушення України була доповнена новим штрафом від 8500 грн. до 17000 грн за

Читати далі …

Матеріальна відповідальність працівників

Матеріальна відповідальність працівниківПитання матеріальної відповідальності регулюється Главою IX Кодексу законів про працю України

Згідно ч. 1 ст. 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків

Частиною 2 ст. 130 Кодексу законів про працю України передбачено, що при покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника

Читати далі …

Строковий трудовий договір

Строковий трудовий договірЗа терміном дії трудові договори можуть бути безстроковими, тобто такими, що укладаються на невизначений строк, або строковими, які, у свою чергу, можуть укладатися на визначений строк, встановлений його сторонами, чи на час виконання певної роботи

Однак необхідно наголосити, що частина друга статті 23 Кодексу законів про працю України обмежує сферу застосування строкових трудових договорів. Зокрема, вони укладаються у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк, виходячи саме з характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами

Читати далі …

Посада керівника не відповідає установчим документам

посада керівника не відповідає

В статуті підприємства зазначено назву посади керівника “Генеральний директор”, в рішенні засновників про призначення теж зазначено: “Генеральний директор”, а в кадровому наказі та в трудовій книжці: “Директор”. Керівник підписує документи як “Генеральний директор”, так і “Директор”. Чи не є це порушенням? Якщо так, чи можна це виправити?

Відповідь

Згідно ст.1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення

Читати далі …

Комерційна таємниця на підприємстві

Комерційна таємниця на підприємстві

Чи має право роботодавець зобов’язати працівників підписати угоду про нерозголошення комерційної таємниці і що робити, якщо співробітник відмовиться її підписувати?

Відповідь

Правове регулювання комерційної таємниці та її інтелектуальної власності ґрунтується на положеннях глави 46 Цивільного кодексу України та Законі України “Про інформацію”

Відповідно до ст. 505 ЦКУ

Комерційною таємницею є інформація (відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці), яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою , яка законно контролює цю інформацію

Читати далі …

Звільнення із займаної посади та відновлення порушених прав

звільнення займаної посадиПриводом до написання даної статті стала практична ситуація щодо звільнення особи із займаної посади та намагання такої особи добитись відновлення своїх порушених прав в судовому порядку

Забігаючи наперед, слід зазначити, що факти, про котрі буде вестись мова, засвідчують складність пошуку правди для простої людини із точку зору юриспруденції, при цьому, в ситуації, коли із точки зору логіки може бути лише один однозначний висновок: особа, котру звільнили невинна взагалі, а її звільнення відверто незаконне

Причиною такої ситуації, на думку автора даного матеріалу, є позиція ряду суддів, котру, забігаючи наперед, дослівно можна охарактеризувати не лише просто: ”Закон як дишло, куди повернеш – туди і вийшло”, але і із відповідним продовженням: “Сьогодні так, а завтра – абсолютно протилежно”

Читати далі …