Оформлення трудових відносин з ФОП

Оформлення трудових відносин з ФОПФізичні особи-підприємці у своїй діяльності можуть використовувати працю найманих працівників

Цікавим є наступне питання: як правильно оформити трудові відносини між ними?

Варто почати з того, скільки найманих працівників може бути в фізичної особи-підприємця?

Згідно з п.4 ст.291 Податкового кодексу України, фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку, поділяються на такі 4 групи:

  • перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень

Читати далі …

Строковий трудовий договір

Строковий трудовий договірЗа терміном дії трудові договори можуть бути безстроковими, тобто такими, що укладаються на невизначений строк, або строковими, які, у свою чергу, можуть укладатися на визначений строк, встановлений його сторонами, чи на час виконання певної роботи

Однак необхідно наголосити, що частина друга статті 23 Кодексу законів про працю України обмежує сферу застосування строкових трудових договорів. Зокрема, вони укладаються у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк, виходячи саме з характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами

Читати далі …

Випробувальний термін при прийнятті на роботу

випробувальний термінЗа угодою сторін при укладенні трудового договору (контракту) працівникові може бути встановлено випробування з метою перевірки його відповідності роботі, яка йому доручається. Це правило міститься у ст. 26 Кодексу законів про працю України і застосовується тільки щодо осіб, що виходять на роботу. Випробування встановлюється незалежно від кваліфікації і досвіду працівника

Умова про випробування може бути включена в трудовий договір тільки:

  • при укладенні трудового договору
  • у результаті угоди сторін
  • з метою перевірки відповідності працівника роботі

Читати далі …

Укладення та оформлення трудового договору

укладення трудового договоруПорядок укладення трудового договору — це встановлена чинним законодавством процедура підписання та оформлення трудового договору

Згідно ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

Читати далі …

Звільнення працівника у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці

звільнення працівникаЗгідно з п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом в тому числі у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

При скороченні чисельності персоналу необхідно документально оформити цю процедуру, щоб у подальшому уникнути трудових спорів із працівниками

Читати далі …

Комерційна таємниця на підприємстві

Комерційна таємниця на підприємстві

Чи має право роботодавець зобов’язати працівників підписати угоду про нерозголошення комерційної таємниці і що робити, якщо співробітник відмовиться її підписувати?

Відповідь

Правове регулювання комерційної таємниці та її інтелектуальної власності ґрунтується на положеннях глави 46 Цивільного кодексу України та Законі України “Про інформацію”

Відповідно до ст. 505 ЦКУ

Комерційною таємницею є інформація (відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці), яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою , яка законно контролює цю інформацію

Читати далі …