Забезпечення на виплату відпусток

забезпечення на виплату відпустокМетодологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року № 601 (далі — П(С)БО 26)

Відповідно до п. 7 П(С)БО 26:

Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді

При цьому, стандарт під терміном “виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню” розуміє – виплати за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах. Тобто, на суму відпускних, які є виплатами за невідпрацьований час, які будуть понесені в майбутньому, необхідно створити забезпечення

Читати далі …

Деякі питання щодо часу відпрацьованого понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, при підсумованому обліку робочого часу

Час відпрацьований понад нормуЧас відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, при підсумованому обліку робочого часу, вважається надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП України

Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду

Стаття 106 КЗпП України. (Оплата роботи в надурочний час)

За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки
За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, – за всі відпрацьовані надурочні години
У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї статті
Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається

Читати далі …