Як спростити наказ про облікову політику

наказ про облікову політикуНаказ про облікову політику слід спрощувати. Звичайно, у кожного підприємства (організації) є свої особливості, вимоги. Але є мінімум, який у цьому наказі повинен бути

Що таке облікова політика? Це сукупність принципів, методів, процедур за допомогою яких складається фінансова звітність

Дехто з бухгалтерів кожного року створює окремий наказ про облікову політику, враховуючи зміни облікової оцінки та зміни, які періодично вносяться до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (як міжнародних, так і національних)

Проте чинне українське законодавство єдиної, однакової для усіх форми наказу НЕ ВСТАНОВЛЮЄ. Немає ані порядку його заповнення, ані визначення, чи це має бути один наказ, чи щороку різний. Звичайно, не потрібно різко змінювати наказ. Приймайте принципову позицію та дійте так, як вважаєте за потрібне

Читати далі …

Вибуття запасів в розрізі складів

Вибуття запасів

Чи можна запровадити списання запасів в розрізі складів, наприклад метод ФІФО? Чи вважаєтиметься це зміною облікової політики?

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (далі — П(С)БО 9)

Питанню обліку вибуття запасів присвячено п. 16-23 П(С)БО 9. Так пунктом 16 визначено:

Читати далі …