Оподаткування роялті та процентів

роялті та процентиРозглянемо особливості оподаткування роялті та процентів з джерелом походження з України, що виплачуються нерезиденту Кіпру

Податок на прибуток нерезидентів (податок на репатріацію)

Оподаткування роялті

Згідно пп.141.4.1-141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України (далі ПКУ) доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами, зокрема, є:

  1. проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом
  2. дивіденди, які сплачуються резидентом
  3. роялті

Читати далі …

Браковані запаси. Що робити?

браковані запасиМетодологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (далі — П(С)БО 9). Відповідно до п. 5 П(С)БО 9:

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена

Якщо під час інвентаризації виявлено браковані запаси, то вони можуть бути або продані за зниженою ціною, або списані у зв’язку з тим, що не визнаються активом, адже не передбачається отримання від них майбутніх економічних вигід

Читати далі …