Рекламна роздача

рекламна роздачаРеклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару — таке визначення дає стаття 1 Закону України “Про рекламу” від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР

Керуючись наведеним визначення — розповсюдження серед споживачів товарів, які продаються підприємством, подарунків, на які нанесено торгову марку, під якою продаються такі товари, рекламою

Відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — ПКУ):

господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами

Читати далі …

Браковані запаси. Що робити?

браковані запасиМетодологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (далі — П(С)БО 9). Відповідно до п. 5 П(С)БО 9:

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена

Якщо під час інвентаризації виявлено браковані запаси, то вони можуть бути або продані за зниженою ціною, або списані у зв’язку з тим, що не визнаються активом, адже не передбачається отримання від них майбутніх економічних вигід

Читати далі …

Товарний кредит під відсотки. Обкладення ПДВ

Товарний кредит відсоткиЗгідно пп.14.1.245 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) товарний кредит – товари (роботи, послуги), передаваних резидентом, або нерезидентом у власність юридичних, або фізичних осіб на умовах договору, що передбачає відстрочення остаточних розрахунків на певний термін і під відсоток.

Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (роботи, послуги) покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або у момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.

Читати далі …