Оподаткування роялті та процентів

роялті та процентиРозглянемо особливості оподаткування роялті та процентів з джерелом походження з України, що виплачуються нерезиденту Кіпру

Податок на прибуток нерезидентів (податок на репатріацію)

Оподаткування роялті

Згідно пп.141.4.1-141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України (далі ПКУ) доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами, зокрема, є:

  1. проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом
  2. дивіденди, які сплачуються резидентом
  3. роялті

Читати далі …

Cтворення благодійної організації. Деякі аспекти

створення благодійної організаціїКрок №1. Ідентифікація засновників

Засновниками благодійних організацій (далі – засновники, в однині засновник) можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права

Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про утворення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійних організацій

Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів

Читати далі …

Відсотки сплачені нерезиденту

Відсотки сплачені нерезидентуОсобливості включення до витрат у 2015 році сум нарахованих відсотків та курсових різниць на суму заборгованості по позиці отриманої від нерезидента

Згідно пп.134.1.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі ПКУ) об’єктом оподаткування є:

134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу

Читати далі …