Випробувальний термін при прийнятті на роботу

випробувальний термінЗа угодою сторін при укладенні трудового договору (контракту) працівникові може бути встановлено випробування з метою перевірки його відповідності роботі, яка йому доручається. Це правило міститься у ст. 26 Кодексу законів про працю України і застосовується тільки щодо осіб, що виходять на роботу. Випробування встановлюється незалежно від кваліфікації і досвіду працівника

Умова про випробування може бути включена в трудовий договір тільки:

  • при укладенні трудового договору
  • у результаті угоди сторін
  • з метою перевірки відповідності працівника роботі

Читати далі …

Укладення та оформлення трудового договору

укладення трудового договоруПорядок укладення трудового договору — це встановлена чинним законодавством процедура підписання та оформлення трудового договору

Згідно ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

Читати далі …

Комерційна таємниця на підприємстві

Комерційна таємниця на підприємстві

Чи має право роботодавець зобов’язати працівників підписати угоду про нерозголошення комерційної таємниці і що робити, якщо співробітник відмовиться її підписувати?

Відповідь

Правове регулювання комерційної таємниці та її інтелектуальної власності ґрунтується на положеннях глави 46 Цивільного кодексу України та Законі України “Про інформацію”

Відповідно до ст. 505 ЦКУ

Комерційною таємницею є інформація (відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці), яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою , яка законно контролює цю інформацію

Читати далі …

Звільнення із займаної посади та відновлення порушених прав

звільнення займаної посадиПриводом до написання даної статті стала практична ситуація щодо звільнення особи із займаної посади та намагання такої особи добитись відновлення своїх порушених прав в судовому порядку

Забігаючи наперед, слід зазначити, що факти, про котрі буде вестись мова, засвідчують складність пошуку правди для простої людини із точку зору юриспруденції, при цьому, в ситуації, коли із точки зору логіки може бути лише один однозначний висновок: особа, котру звільнили невинна взагалі, а її звільнення відверто незаконне

Причиною такої ситуації, на думку автора даного матеріалу, є позиція ряду суддів, котру, забігаючи наперед, дослівно можна охарактеризувати не лише просто: ”Закон як дишло, куди повернеш – туди і вийшло”, але і із відповідним продовженням: “Сьогодні так, а завтра – абсолютно протилежно”

Читати далі …