Строковий трудовий договір

Строковий трудовий договірЗа терміном дії трудові договори можуть бути безстроковими, тобто такими, що укладаються на невизначений строк, або строковими, які, у свою чергу, можуть укладатися на визначений строк, встановлений його сторонами, чи на час виконання певної роботи

Однак необхідно наголосити, що частина друга статті 23 Кодексу законів про працю України обмежує сферу застосування строкових трудових договорів. Зокрема, вони укладаються у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк, виходячи саме з характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами

Читати далі …

Випробувальний термін при прийнятті на роботу

випробувальний термінЗа угодою сторін при укладенні трудового договору (контракту) працівникові може бути встановлено випробування з метою перевірки його відповідності роботі, яка йому доручається. Це правило міститься у ст. 26 Кодексу законів про працю України і застосовується тільки щодо осіб, що виходять на роботу. Випробування встановлюється незалежно від кваліфікації і досвіду працівника

Умова про випробування може бути включена в трудовий договір тільки:

  • при укладенні трудового договору
  • у результаті угоди сторін
  • з метою перевірки відповідності працівника роботі

Читати далі …

Звільнення працівника у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці

звільнення працівникаЗгідно з п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом в тому числі у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

При скороченні чисельності персоналу необхідно документально оформити цю процедуру, щоб у подальшому уникнути трудових спорів із працівниками

Читати далі …

Звільнення із займаної посади та відновлення порушених прав

звільнення займаної посадиПриводом до написання даної статті стала практична ситуація щодо звільнення особи із займаної посади та намагання такої особи добитись відновлення своїх порушених прав в судовому порядку

Забігаючи наперед, слід зазначити, що факти, про котрі буде вестись мова, засвідчують складність пошуку правди для простої людини із точку зору юриспруденції, при цьому, в ситуації, коли із точки зору логіки може бути лише один однозначний висновок: особа, котру звільнили невинна взагалі, а її звільнення відверто незаконне

Причиною такої ситуації, на думку автора даного матеріалу, є позиція ряду суддів, котру, забігаючи наперед, дослівно можна охарактеризувати не лише просто: ”Закон як дишло, куди повернеш – туди і вийшло”, але і із відповідним продовженням: “Сьогодні так, а завтра – абсолютно протилежно”

Читати далі …