Вибуття запасів в розрізі складів

Вибуття запасів

Чи можна запровадити списання запасів в розрізі складів, наприклад метод ФІФО? Чи вважаєтиметься це зміною облікової політики?

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (далі — П(С)БО 9)

Питанню обліку вибуття запасів присвячено п. 16-23 П(С)БО 9. Так пунктом 16 визначено:

Читати далі …

Браковані запаси. Що робити?

браковані запасиМетодологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (далі — П(С)БО 9). Відповідно до п. 5 П(С)БО 9:

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство/установа отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена

Якщо під час інвентаризації виявлено браковані запаси, то вони можуть бути або продані за зниженою ціною, або списані у зв’язку з тим, що не визнаються активом, адже не передбачається отримання від них майбутніх економічних вигід

Читати далі …