Забезпечення на виплату відпусток

забезпечення на виплату відпустокМетодологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року № 601 (далі — П(С)БО 26)

Відповідно до п. 7 П(С)БО 26:

Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді

При цьому, стандарт під терміном “виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню” розуміє – виплати за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах. Тобто, на суму відпускних, які є виплатами за невідпрацьований час, які будуть понесені в майбутньому, необхідно створити забезпечення

Читати далі …