Вибуття запасів в розрізі складів

Вибуття запасів

Чи можна запровадити списання запасів в розрізі складів, наприклад метод ФІФО? Чи вважаєтиметься це зміною облікової політики?

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (далі — П(С)БО 9)

Питанню обліку вибуття запасів присвячено п. 16-23 П(С)БО 9. Так пунктом 16 визначено:

Читати далі …

Рекламна роздача

рекламна роздачаРеклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару — таке визначення дає стаття 1 Закону України “Про рекламу” від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР

Керуючись наведеним визначення — розповсюдження серед споживачів товарів, які продаються підприємством, подарунків, на які нанесено торгову марку, під якою продаються такі товари, рекламою

Відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — ПКУ):

господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами

Читати далі …