Оподаткування роялті та процентів

роялті та процентиРозглянемо особливості оподаткування роялті та процентів з джерелом походження з України, що виплачуються нерезиденту Кіпру

Податок на прибуток нерезидентів (податок на репатріацію)

Оподаткування роялті

Згідно пп.141.4.1-141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України (далі ПКУ) доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами, зокрема, є:

  1. проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом
  2. дивіденди, які сплачуються резидентом
  3. роялті

Читати далі …

Санкції за неналежне оформлення трудових відносин

неналежне оформлення трудових відносинЗгідно із Законом України № 77-VIII від 28.12.2014 були внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України стосовно відповідальності за порушення законодавства про працю. Відповідно до цього Закону Кодекс законів про працю України разом з Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, іншими законодавчими актами та прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами складає законодавство про соціальне страхування

До адміністративної відповідальності посадових осіб юридичної особи (стаття 41 Кодексу законів про адміністративні правопорушення України була доповнена новим штрафом від 8500 грн. до 17000 грн за

Читати далі …

Оформлення трудових відносин з ФОП

Оформлення трудових відносин з ФОПФізичні особи-підприємці у своїй діяльності можуть використовувати працю найманих працівників

Цікавим є наступне питання: як правильно оформити трудові відносини між ними?

Варто почати з того, скільки найманих працівників може бути в фізичної особи-підприємця?

Згідно з п.4 ст.291 Податкового кодексу України, фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку, поділяються на такі 4 групи:

  • перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень

Читати далі …

Майнові внески в статутний капітал

Майнові внески в статутний капіталВідповідно до ч. 2 ст. 115 Цивільного кодексу України вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Аналогічна норма міститься в ч. 1 ст. 13 Закону України “Про господарські товариства”

Також відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського кодексу України вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті

Читати далі …

Матеріальна відповідальність працівників

Матеріальна відповідальність працівниківПитання матеріальної відповідальності регулюється Главою IX Кодексу законів про працю України

Згідно ч. 1 ст. 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків

Частиною 2 ст. 130 Кодексу законів про працю України передбачено, що при покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника

Читати далі …

Строковий трудовий договір

Строковий трудовий договірЗа терміном дії трудові договори можуть бути безстроковими, тобто такими, що укладаються на невизначений строк, або строковими, які, у свою чергу, можуть укладатися на визначений строк, встановлений його сторонами, чи на час виконання певної роботи

Однак необхідно наголосити, що частина друга статті 23 Кодексу законів про працю України обмежує сферу застосування строкових трудових договорів. Зокрема, вони укладаються у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк, виходячи саме з характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами

Читати далі …