Кадровий аутсорсинг

Послуги, що можуть бути включені до кадрового аутсорсингу

Базові

 • прийом на роботу та звільнення співробітників
 • розробка трудових договорів
 • розробка посадових інструкцій
 • заповнення трудових книжок
 • розробка та складання наказів
 • заповнення особових карток
 • складання штатного розпису
 • складання положення про оплату праці
 • розробка правил внутрішнього трудового розпорядку
 • складання положень про матеріальну відповідальність

Додаткові

 • складання графіка відпусток
 • складання положень про комерційну таємницю
 • складання інших нормативних документів
 • ведення табелю обліку робочого часу
 • розрахунок і нарахування заробітної плати
Замовити послугу