Відновлення бухгалтерського і податкового обліку

Мета відновлення обліку

Впорядкувати усі документи підприємства відповідно до вимог законодавства. Для мінімізації небажаних фінансових наслідків, пов’язаних з порушенням законодавства у минулі періоди процедура відновлення бухгалтерського та податкового обліку супроводжується подачею уточнених податкових декларацій, виправлених форм бухгалтерської звітності

Некоректне ведення бухгалтерії може спричинити наступні ризики

  • блокування поточних рахунків компанії
  • штрафи і пені
  • непрозорість для керівництва процесів, що відбуваються в компанії
  • банкрутство компанії (штрафні санкції можуть бути надто великі)
  • адміністративна і навіть кримінальна відповідальність керівників

Послуги з відновлення обліку полягають у відновленні синтетичних, аналітичних та податкових регістрів, звітності організації на основі повністю, або частково наданих первинних документів, втрата яких пов’язана з переїздом підприємства, або зміною бухгалтерського штату, з неналежним веденням обліку за певні періоди діяльності підприємства

Процедура відновлення обліку дозволяє за наявними первинними документами відтворити синтетичні та аналітичні бухгалтерські і податкові регістри, а також звітність організації за минулі періоди

«Дебет-Кредит Консалтинг» при необхідності відновить всі прогалини в бухгалтерському та податковому обліку вашого підприємства

Вартість послуги залежить від стану обліку замовника, періоду відновлення обліку та визначається за домовленісттю

Замовити послугу